Patënttevredenheid-onderzoek

Patiënt-tevredenheidonderzoek

Op dit moment wordt een jaarlijks patiënt-tevredenheidonderzoek gehouden onder de klanten van de poliklinische apotheek. Daarbij worden zowel de mensen betrokken die aan de balie medicijnen komen halen, als mensen die thuis van ons hun medicatie ontvangen.

Doen we de dingen goed, wat kan er beter? Hoe denkt u over ons als poliklinische apotheek? Onder andere dat soort dingen wordt aan u gevraagd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een deskundige en vertrouwde organisatie, waarbij uw privacy absoluut gegarandeerd is. De onderzoekers stellen de vragen aan u en verwerken de resultaten. Deze resultaten worden gebruikt om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren of aan te passen en om landelijk poliklinische apotheken met elkaar te vergelijken.

Het onderzoek werkt als volgt:
Voor de mensen die aan de balie op de locaties Refaja, Scheper en Bethesda hun medicijnen of medische hulpmiddelen halen:

  • U kunt aan de balie de vraag krijgen of u mee wilt werken aan het patiënt-tevredenheidonderzoek.
  • Wilt u meewerken, dan krijgt u van de apothekersassistente een korte uitleg hoe het werkt.
  • Het onderzoeksbureau neemt contact met u op per e-mail.
  • In de e-mail zit een link naar de vragenlijst. Die kunt u online invullen
  • Nadat u heeft meegedaan, worden uw persoonlijke gegevens, zoals het e-mailadres etc. vernietigd.
  • Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen.


Voor mensen die thuis medicatie krijgen geleverd door de poliklinische apotheek:

  • U kunt worden gebeld door een medewerkster van de poliklinische apotheek. Zij vraagt in het gesprek of u mee wilt doen aan het onderzoek.
  • Wanneer u mee wilt doen, dan vraagt zij u om uw e-mailadres aan haar te geven.
  • U ontvangt dan een e-mail van het onderzoekbureau met daarin een link naar de vragenlijst. Die kunt u online invullen.
  • Nadat u heeft meegedaan worden uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres vernietigd.


Het onderzoeksbureau werkt uitsluitend per e-mail en neemt nooit telefonisch contact met u op.


Over uw gegevens en het onderzoeksbureau:
Uw gegevens worden voor onderzoek ter beschikking gesteld aan onderzoeksbureau ARGO BV, dat is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat alleen om die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderzoek, zoals uw e-mailadres en uw geboortedatum.
- ARGO is ISO 9001:2015 gecertificeerd en voldoet aan strenge eisen voor het veilig opslaan en beheren van uw gegevens.
- Het onderzoek is anoniem & vertrouwelijk:
- Anoniem: niemand weet wat u geantwoord hebt; antwoorden en persoonsgegevens worden gescheiden.
- Vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld.
- Alleen de geanonimiseerde resultaten en relevante achtergrondgegevens
- worden gebruikt voor de rapportage
- De poliklinische apotheek kan dus niet zien wat u voor antwoorden heeft gegeven.
- Na het onderzoek worden de persoonsgegevens door ARGO verwijderd.


Heeft u vragen?
Bel dan met de poliklinische apotheek.
Dat kan 24/7 dag en nacht en ook in het weekend: 0591- 650 111

APOTHEKERS


mw. drs. A. Bakker

mw. drs. D. Middendorp

mw. drs.  K. Mulder

mw.  drs. V. Niburg

mw. drs. M. Wiegman