Iemand machtigen

I E M A N D    M A C H T I G E N

VOOR HET OPHALEN VAN UW MEDICIJNEN

FORMULIER OM IEMAND TE MACHTIGEN

Waarom deze machtiging?

Bent u zelf niet in de gelegenheid om uw medicijnen of gegevens op te halen bij de apotheek? Dan kunt u iemand anders machtigen om dat voor u te doen.

Vanwege strenger wordende privacyregels (AVG) zijn wij genoodzaakt om uw toestemming hiervoor vast te leggen. 


Hoe gaan wij om met uw machtiging?

  • Uw machtiging zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij verstrekken alleen uw medicijnen of gegevens aan de persoon die u gemachtigd heeft.
  • U kunt alleen toestemming geven indien u 16 jaar of ouder bent.
  • U blijft zelf aanspreekpunt voor de farmaceutische zorgverlening.
  • Bij het overdragen van uw medicijnen, medicijnoverzicht of toedienlijst kan het zijn dat de gemachtigde uw gegevens inziet. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen.


De persoon die u machtigt

De persoon die uw medicijnen of gegevens mag ophalen in de poliklinische apotheek noemen we de gemachtigde. Gaat de gemachtigde medicijnen of gegevens voor u ophalen? Dan moet de gemachtigde een geldig legitimatiebewijs meenemen. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de medicijnen of gegevens niet overhandigen. De poliklinische apotheek controleert de identiteitsgegevens aan de hand van het machtigingsformulier. De gemachtigde is bevoegd om de poliklinische apotheek te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen. Hiermee komt de machtiging dan ook te vervallen.


Intrekken van uw machtiging aan derden

U mag uw machtiging  op elk moment intrekken. Dit kan door contact op te nemen met ons. Wij laten de machtiging dan direct vervallen. Het intrekken van uw machtiging heeft geen gevolgen voor de zorg die u van de poliklinische apotheek krijgt.


Klik hier voor het downloaden van het formulier