Dienstapotheek

Dienstapotheek

Voor spoedeisende vragen en medicatie kunt u buiten de normale openingstijden van uw eigen apotheek terecht bij de dienstapotheek in Emmen en Stadskanaal. Deze dienstverlening is ervoor om de consument in spoedeisende omstandigheden te voorzien van medicijnen.


De Kosten

Voor elk recept dat u bij een apotheek inlevert, betaalt u de kosten van het geneesmiddel en de kosten van de zorg. Deze kosten vallen onder uw wettelijke eigen risico. In 2021 is dit eigen risico vastgesteld op € 385. Daarnaast kan het zo zijn dat u zelf bij het afsluiten van uw zorgverzekering gekozen heeft voor een aanvullend hoger eigen risico.


De zorg is gecontracteerd maar niet alles wordt vergoed

Zorgverzekeraars en dienstapotheken zorgen er samen voor dat u overal in Nederland in avond-, nacht- en weekenduren terecht kunt voor spoedmedicatie.

De dienstapotheek heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten voor geneesmiddelen zodat wij uw rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen.


Indien u echter bepaalde hulpmiddelen nodig heeft, kan het zijn dat u hiervoor de rekening wel bij ons moet betalen en daarna zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij teststrips voor bloedglucosemeters of verbandmateriaal.


Onze medewerkers informeren u hierover en vertellen u ook als een bepaald geneesmiddel niet wordt vergoed. Niet alle geneesmiddelen komen namelijk in aanmerking voor vergoeding. Denk hier bijvoorbeeld aan een vingerspalk die u bij de arts heeft gekregen. Deze wordt door de dienstapotheek aan de huisartsenpost geleverd en u ontvangt hiervoor een nota van de dienstapotheek.


Spoedzorg is duurder

Het tarief van Dienstapotheek  voor onze dienstverlening bedraagt in 2021 in de Scheperapotheek en in de Refaja apotheek € 40.95  per receptregel

inclusief 9% BTW. Dit is exclusief de kosten voor het medicijn.

Dit tarief is hoger dan u overdag in uw eigen apotheek betaalt.

De redenen hiervoor zijn:

- hogere personeelskosten vanwege werktijden in avond-, en weekenduren

- geringer aanbod recepten


U betaalt voor een recept bij een dienstapotheek meer zorgkosten dan voor een recept in uw eigen apotheek. Maar u krijgt daarmee wel de spoedzorg die u nodig hebt.

De dienstapotheek is een maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk. Wat u betaalt is nodig om u deze zorg te kunnen leveren.