Over Ons

Over ons | Visie


De scheperapotheek levert zorg en medicijnen aan de patiënt aan de hand van vastgestelde protocollen. Wij zorgen ervoor dat de patiënt de medicatie op een goede manier kan gaan gebruiken. Wij dragen zorg voor oprechte, opbouwende interne en externe communicatie.

Wij vervullen een sleutelrol tussen de 1e en 2e lijn (transmuraal), waarin wij zorgen voor een goede afstemming.

Voor optimale dienstverlening hebben we een vriendelijk, enthousiast en flexibel team, daarnaast zorgen we voor een continue ontwikkeling van de eigen professionele deskundigheid en gestructureerde verbeteringen in de interne organisatie.


Met de collega-apotheken en de apotheekhoudende huisartsen zijn gedetailleerde procedures afgesproken over de afwikkeling van de aangeboden recepten. Dit om de medicatiebewaking optimaal te laten verlopen en om zoveel mogelijk waarborgen in te bouwen dat het dossier bij de eigen apotheek van de patiënt volledig blijft. Hierbij is het Landelijk Schakelpunt (LSP) onontbeerlijk, maar ook intensief faxverkeer is momenteel nog noodzakelijk.


De poliklinische apotheken zijn een extra apotheekservice in de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van de openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen.

Er wordt een spilfunctie uitgeoefend vanuit het ziekenhuis naar de openbare apotheek en apotheekhoudende huisartsen toe en andersom.

Er vindt intensief contact plaats met verschillende specialisten, verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en managers binnen de Treant Zorggroep.

APOTHEKERS


mw. drs. A. Bakker

mw. drs. D. Middendorp

mw. drs.  K. Mulder

mw.  drs. V. Niburg

mw. drs. M. Wiegman