Ziekenhuisverplaatste Zorg

Ziekenhuisverplaatste zorg en

overheveling dure geneesmiddelen


Ziekenhuisverplaatste zorg

Ziekenhuisverplaatste zorg is zorg dat in de thuissituatie wordt toegepast, maar de behandeling vindt plaats onder begeleiding van een medisch specialist in plaats van een huisarts. Dit houdt in dat niet alle zorg klinisch hoeft plaats te vinden, maar ook in de thuissituatie uitgevoerd kan worden. Dit is de afgelopen jaren met grotere mate toegepast. Dit houdt in dat wij als poliklinische apotheek steeds meer bezig zijn met specialistische medicatie en hulpmiddelen en patiënten zo goed mogelijk begeleiden naar de thuissituatie.

 

Wat is overheveling?

Vanaf 2012 is er vanuit de tweede kamer besloten om dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget over te plaatsen, ook wel overheveling genoemd. Deze geneesmiddelen maken onderdeel uit van medisch-specialistische behandelingen en worden als ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie toegediend. Het betreft geneesmiddelen tegen ernstige aandoeningen (zoals kanker), die uitsluitend door een medisch specialist worden voorgeschreven. Dit houdt in de praktijk in dat de geneesmiddelen ook onder de geneeskundige zorg komen te vallen en niet meer onder farmaceutische zorg, waardoor het via het ziekenhuisbudget wordt gefinancierd en niet vanuit het geneesmiddelvergoedingensysteem. Als poliklinische apotheek spelen we hier een belangrijke rol bij de uitgifte van deze medicatie, het verstrekken van informatie en de begeleiding naar de thuissituatie. Ook de samenwerking met de ziekenhuisapotheek over de inkoop en vergoeding van de geneesmiddelen zijn een belangrijk onderdeel van dit proces.   

 

Op 1 januari 2015 werden 33 specialistische geneesmiddelen, behorende tot de groep ‘overige oncolytica’ overgeheveld. De minister heeft de overheveling op 15 mei 2014 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Redenen voor de minister om geneesmiddelen over te hevelen zijn het komen tot een eenduidige aanspraak, realiseren van lagere geneesmiddelprijzen via het bevorderen van scherpe inkoop door de ziekenhuizen en kwaliteitsverhoging c.q. doelmatigheidsverhoging van de totale behandeling, door de nauwe samenwerking tussen (ziekenhuis-) apotheker en arts met betrekking tot de medicatie.

 

In 2012 is gestart met het overhevelen van de TNF-alfaremmers. In 2013 zijn groeihormoon en enkele orale oncolytica overgeheveld, gevolgd door de fertiliteitshormonen in 2014. En in 2015 vindt nu de overheveling plaats van een groot deel van de resterende orale oncolytica die momenteel nog vallen onder de aanspraak farmaceutische zorg.

De minister heeft aangegeven voorlopig nog geen besluit te nemen over de over te hevelen groepen geneesmiddelen na 2015. Wel zal het ministerie van VWS gepast gebruik stimuleren (samen met de beroepsgroepen, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, fabrikanten en zorgverzekeraars) omdat dit leidt tot kwaliteitsverhoging en een daling of lagere stijging van uitgaven. 

 

Klik hier voor een lijst van de geneesmiddelen die vallen onder de overheveling.