Historie

De Historie | De Scheperapotheek 


De Scheperapotheek B.V. is sinds oktober 2001 gevestigd binnen de muren van het Scheperziekenhuis te Emmen. De oprichting vloeide voort uit een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraar Groene land Achmea, het Scheperziekenhuis Emmen en de 13 openbare apotheken in de regio Zuidoost Drenthe. Na drie jaar als proeftuin van het ministerie van VWS te hebben gefunctioneerd, is bij de evaluatie van het traject door de drie partijen unaniem besloten de apotheek voort te zetten.

 

De Scheperapotheek is een poliklinische apotheek en daarnaast de dienstapotheek voor Zuidoost Drenthe.


De doelstelling van de poliklinische apotheek is om de farmaceutische zorg bij overgang van de eerste naar de tweede lijn te verbeteren.

Enerzijds door patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis de mogelijkheid te bieden om hun medicatie gelijk mee te nemen en een overzicht te maken van de medicatie die patiënt na thuiskomst moet gebruiken, anderzijds om na een polikliniekbezoek de mogelijkheid te bieden om de nieuwe medicatie gelijk mee te nemen.

 

Vanaf 1 januari 2016 is de Refaja poliklinische apotheek geopend en

vanaf 19 december 2017 is de poliklinische Bethesda apotheek geopend. Beide apotheken vindt u in de hal van het ziekenhuis.

Eind maart 2018 is de polliklinische apotheek in Emmen verhuisd.

U vindt ons schuin tegenover de receptie in de hal van het ziekenhuis.